Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

A01 – Brukermanual

11. Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning

 

Forberedelser der massasjebadet skal plasseres

Følgende må gjøres:

  • Sett alltid massasjebadet på et konstruksjonsmessig solid, jevnt underlag. Et fylt massasjebad kan veie veldig mye. Sørg for at stedet du velger til plassering tåler vekten av det fylte massasjebadet.
  • Plasser utstyrsskapet, som inneholder alle de elektriske komponentene, på et sted der du har lett tilgang til periodisk pleie og vedlikehold av massasjebadet.
  • Pass på å ha tilstrekkelig tilkomst til alle de andre dørene for eventuell service.

 

Installasjon ute på bakkenivå

Uansett hvor du installerer det nye massasjebadet, er det viktig at du har et solid fundament som underlag. Hvis du installerer et massasjebad på en treplatting ute, anbefaler vi at du legger terrasseheller jevnt fordelt under plattingen. Alle steinene bør ha en tykkelse på minst 5 cm og en størrelse på 30 cm x 30 cm. Selv med steinene på plass, er det over tid sannsynlig at massasjebadet kan sige og det blir nødvendig oppretting. Hvis du plasserer et massasjebad ute på et Forever Floor®, kan du mer eller mindre sette det på alle slags underlag, så lenge det er fast og jevnt.

 

Plassering på gulv

For å være sikker på at gulvet tåler vekten av massasjebadet, må du kjenne den maksimale belastningskapasiteten på gulvet. Rådfør deg med kvalifisert entreprenør eller bygningsingeniør. Se spesifikasjonstabellen for å finne vekten på massasjebadet inkludert innhold og brukere. For ikke å forårsake alvorlige strukturelle skader, må vekten per kvadratmeter ikke overstige konstruksjonens nyttevekt.

En forhandler av Arctic Spas® kan være behjelpelig med lokal informasjon som reguleringer og byggeforskrifter.

 

Forberedelser for plassering av allværsbasseng

Det nye allværsbassenget bør plasseres på et forberedt, vateret jevnt og solid underlag. (betongplatting, riktig konstruert treplatting el.) Bassenget bør ikke plasseres rett på en gressplen, rett på jord eller grus, på grunn av ujevnheter i underlaget som kan forårsake strukturell skade på selve kabinettet og karet som gjør garantien ugyldig.

 

ADVARSEL! ADVARSEL!

Vi anbefaler at massasjebadet fra Arctic Spa installeres over bakkenivå. Rådfør deg med en godkjent byggentreprenør for å designe eller evaluere nødvendige krav til underlag / gulv. For brukervennligheten sin del, sørg for at det er tilkomst til alle dørene på alle 4 sidene.

Balkonger, betongplattinger og gulv må være forskriftsmessig bygget og bør kunne tåle belastningen av 713 kg per kvadratmeter (7kPa) eller mer. Arctic Spa er utstyrt med tilkomstdører på alle fire sider. Det er kundens ansvar og sørge for tilstrekkelig plass til tilkomst, desto mer jo bedre, og minst mellom 45 cm og 60 cm. Rådfør deg med selger eller serviceavdelingen om hvordan du kan få tilstrekkelig klaring.