Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

A01 – Brukermanual

12. Elektriske instruksjoner

Elektrisk installasjonsveiledning

ARCTIC SPAS® MÅ TILKOBLES I SAMSVAR MED ALLE GJELDENDE LOKALE ELEKTRISKE FORSKRIFTER. ALT ELEKTRISK ARBEID BØR UTFØRES AV ERFAREN, AUTORISERT ELEKTRIKER OG GODKJENNES AV EN LOKAL BYGNINGS-/ ELEKTROINSPEKTØR.

 

Elektriske spesifikasjoner

Den elektriske strømforsyningen må tilfredsstille kravene til massasjebadet som beskrevet på sertifiseringsmerket som er plassert i nærheten av kontrollpanelet. Kontakt produsenten hvis verdiene ikke er lesbare eller om merkingen ikke er tilstede. – IKKE GJETT!

ADVARSEL: Det å fjerne eller koble utenom jordfeilbryter vil resultere i et utrygt massasjebad og vil gjøre garantien på massasjebadet ugyldig.

VIKTIG: Arctic Spa har blitt nøye konstruert for å ha maksimal sikkerhet mot elektrisk støt. Husk, kobles massasjebadet til en feilkoblet krets vil det svekke mange av sikkerhetsfunksjonene.

DANGER!
Shock Hazard.
DO NOT PROCEED if you are not a icensed electrician. This diagram is for reference only!