Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CORE-SERIEN

61. Spa-funksjoner

Spa-funksjoner

Av-modus

Holdes knappen til pumpe 1 nede i 5 sekunder aktiveres av-modus. Denne modusen stopper alle utganger, inkludert automatiske funksjoner som filtreringssyklus, oppvarming og smart vintermodus i 30 minutter for å foreta et raskt vedlikehold på massasjebadet. Når av-modus er aktiv, vil displayet veksle mellom meldingen “OFF”, klokken og vanntemperaturen. Lyset i massasjebadet vil blinke i noen sekunder før de 30 minuttene avsluttes for å varsle om at systemet er på vei til å gjenoppta normal drift.

Trykk på pumpe 1 eller pumpe 2 (hvis tilgjengelig) for å starte systemet på nytt før forsinkelsen på 30 minutter utløper. Når systemet gjenopptar normal drift, viser displayet “ON” i 3 sekunder.

Pumpe 1

Trykk knappen til pumpe 1 for å starte pumpe 1 på lav hastighet. Trykk en gang til for at pumpen skal gå i høy hastighet. Et tredje trykk slår pumpen av. Et innebygget tidsur slår pumpen av automatisk etter 20 minutter, med mindre pumpen er deaktivert manuelt først.

Indikatorlyset til “Pumpe 1” lyser når pumpe 1 går. Indikatorlyset vil blinke når pumpe 1 går i lav hastighet.

Pumpe 2 (ikke tilgjengelig på alle modeller)

Trykk knappen til pumpe 2 for å slå på pumpe 2 i høy hastighet. Trykker du en gang til blir pumpen slått av. Et innebygget tidsur slår pumpen av automatisk etter 20 minutter, med mindre pumpen er deaktivert manuelt først.

Indikatorlyset til pumpe 2 lyser når pumpe 2 går.