Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CORE-SERIEN

62. Oppstart

Programmering for oppstart

 

Regulering av vanntemperatur

I en reguleringssyklus, vil systemet først generere en vanngjennomstrømning i varmekolben og rørsystemet for å sørge for nøyaktige avlesninger av vanntemperaturen, og for å unngå at varmeelementet kjøres uten vann (tørrkjøring).

Etter at pumpeaktivering er bekreftet, og det er foretatt en temperaturavlesning, vil systemet automatisk slå på varmeelementet etter behov, for å ta temperaturen opp til settpunktet.

Indikatorlyset til varmeelementet lyser når varmeelementet er på. Lyset blinker når det er behov for mer varme, men elementet har ikke slått på enda.

Smart vintermodus

Smart vintermodus beskytter systemet mot kulden, ved å slå på pumpene flere ganger i døgnet for å forhindre at vannet fryser i rørene.

Indikatorlyset til Smart vintermodus lyser, når Smart vintermodus er på.

Nedkjøling

Varmeelementet starter ikke under nedkjøling og ikonet blinker.

Lysknappen

Trykk på lysknappen for å slå på lysene. Lysene slår seg av når du trykker en gang til. Et innebygget tidsur slår lysene automatisk av etter 2 timer, med mindre lysene har blitt slått av manuelt først.

Indikatorlyset lyser når lysene er på.

Opp-/ned-knapper

Bruk piltastene for å sette ønsket vanntemperatur. Temperaturinnstillingen vises i 2 sekunder for å bekrefte det nye valget.

Massasjebad med 2 pumper har en kombinert opp-/ned knapp. Hold knappen nede for å øke parameterne og slipp knappen for å stoppe. Hold knappen nede igjen for å redusere parameterne.

Ikonet for settpunkt indikerer at displayet viser ønsket temperatur, IKKE den faktiske vanntemperaturen!

Programmeny

Trykk på lysknappen for å slå på lysene. Et trykk til slår av lysene. Programmenyen blir tilgjengelig når du holder lysknappen nede i 5 sekunder. I programmenyen kan du sette følgende parametere: Klokken, filtrerings-/rensesykluser, økonomimodus og temperaturenheter. Når du er i programmenyen, bruk piltastene for å justere parameterne og bruk lysknappen for å gå til neste parameter. Endringen lagres bare etter bekreftelse av det siste parameteret. Hvis du ikke foretar deg noe på 10 sekunder, vil systemet går ut av programmenyen uten å lagre eventuelle endringer.

Stille klokken

Gå inn i programmenyen med å holde lysknappen nede i 5 sekunder. Displayet viser hvilket klokkeslett som er satt med blinkende timeangivelse.

Avhengig av fabrikkinnstillingene kan systemet være satt med enten 24- eller 12 timers tidsangivelse.

Stille timene: Bruk piltastene for å stille timene. Trykk på lysknappen for å gå til neste parameter, minuttene. Stille minuttene: Bruk piltastene for å stille minuttene. Trykk lysknappen for å gå til neste parameter, starttiden for filtrering eller rensing (FS).

Programmere filteret

Filtreringssyklusen består av følgende parametere: Starttid (FS), varigheten (Fd) og frekvensen (FF). En filtreringssyklus består av oppstart av pumpene i høy hastighet i 1 minutt (rensetrinnet), deretter vil pumpene gå i lav hastighet i varigheten av filtreringssyklusen (rengjøringstrinnet).