Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

CUSTOM-SERIEN

33. Hurtig referanseguide

Custom-serien – Hurtig referanseguide

 

Starte pumpe 1

Trykk på knappen til pumpe 1, pumpen starter med lav hastighet. Trykk på samme knappen en gang til for å få høy hastighet. Trykk en gang til for å slå pumpe 1 av. Et innebygget automatisk tidsur stopper pumpe 1 etter 20 minutter, med mindre funksjonen er deaktivert manuelt.

Indikatorlyset til pumpe 1 lyser når pumpe 1 er i høy hastighet, og blinker når pumpe 1 er i lav hastighet.

Starte pumpe 2

Trykk på knappen til pumpe 2 for å starte pumpe 2. Trykk en gang til for å stoppe pumpe 2. Et innebygget automatisk tidsur stopper pumpe 2 etter 20 minutter, med mindre funksjonen er deaktivert manuelt.

Indikatorlyset til pumpe 2 lyser når pumpe 2 er i høy hastighet.

Starte pumpe 3

Trykk på knappen til pumpe 3 for å starte pumpe 3. Trykk en gang til for å stoppe pumpe 3. Et innebygget automatisk tidsur stopper pumpe 3 etter 20 minutter, med mindre funksjonen er deaktivert manuelt.

Indikatorlyset til pumpe 3 lyser når pumpe 3 er i høy hastighet.

Starte SDS

Trykk på SDS-knappen for å starte SDS. Trykk en gang til for å stoppe SDS. Et innebygget automatisk tidsur stopper SDS etter 20 minutter, med mindre SDS er deaktivert manuelt.

Stille inn vanntemperatur

Bruk piltastene opp og ned for å regulere vanntemperaturen. Temperaturinnstillingen vises i 5 sekunder på displayet for å bekrefte det nye valget.

Vanntemperaturen kan justeres i trinn på 1ºC fra 15 til 40ºC (59 til 104ºF). Temperatursymbolet indikerer ønsket temperatur, IKKE vanntemperaturen for øyeblikket.

Automatisk start av varmeelement

Når vanntemperaturen er 0,5ºC lavere enn settpunktet, vil varmeelementet automatisk starte og varme inntil vanntemperaturen når 0,5ºC over settpunktet. Indikatorlyset på varmeelementet lyser når varmeelementet er på.

Indikatorlyset til varmeelementet lyser når varmeelementet er på.

Spa Boy® Boost (hvis installert)

Hold nede knappen til pumpe 2 i 10 sekunder for å starte Spa Boy® Boost som driver Spa Boy® -elektroden i 30 minutter uavhengig av ORP-innstillingen. Når aktivert vil “Sbb” vises i displayet.

Temperaturenhet

Hold lysknappen nede i 5 sekunder for å veksle mellom ºF og ºC.

Hvis massasjebadet er utstyr med en original belysningspakke, kan du bla gjennom fargevalgene ved å trykke lysknappen på/av. Trykk på lysknappen for å slå på. Trykk en gang til for å belysningen av. Et innebygget tidsur slår av belysningen etter 2 timer, med mindre det har blitt deaktivert manuelt. Belysningsindikatoren lyser på displayet når lyset er på. Indikatorlyset til belysningen vises når lyset er på.

Boost-modus

Hold knappen til pumpe 2 nede i 10 sekunder for å aktivere boost-modus. I denne modusen går ozongeneratoren og pumpe 1 på høy hastighet i 45 minutter. Når modusen er aktivert vises “boo” på displayet. Modusen brukes til å få raskere filtrering etter mye bruk av massasjebadet eller for å bidra til å blande kjemikalier som nettopp er tilsatt vannet.

Et trykk på en vilkårlig knapp avslutter boost-modus.

Tåkefoss

Tåkefossen kontrolleres ved å holde nede lysknappen i 2 sekunder. Dette aktiverer lysene, tåkefossen og den lille pumpen som betjener systemet. Trykker du på lysknappen en gang slås tåkefossen av. Systemet vil være aktivt i 2 timer med mindre den har blitt slått av manuelt ved bruk av lysknappen. Det er tilrådelig å helle vann inn i åpningen til tåkefossen ved første oppstart eller gjenoppstart, hele åpningen bør fylles for å unngå tidlig skade på tåkeenhetene.