Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

ONZEN™ BRUKERMANUAL

102. Forkortelser, akronymer og innstillinger

1.9 Innstillinger, forkortelser og akronymer

 

FORKORTELSE / AKRONYMER DEFINISJON
Fd

Filtersyklus varighet

Fd 00 = ingen filtrering.

Fd 01 = 1 time/syklus.

Fd 02 = 2 timer/syklus.

Fd 03 = 3 timer/syklus.

Fd 04 = 4 timer/syklus.

Fd 05 = 5 timer/syklus.

Fd 06 = 6 timer/syklus.

FF

FF

Filtersyklus frekvens

FF 1 = 1 syklus på 24 timer.

FF 2 = 2 sykluser på 24 timer.

FF 3 = 3 sykluser på 24 timer.

FF 4 = 4 sykluser på 24 timer.

Onzen syklusvarighet

0-24 timer om dagen

* Sykluser er delt i 4

f.eks.: Hvis 8 timer er valgt, vil systemet utføre 4 x 2 timers sykluser per dag.