Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

ONZEN™ BRUKERMANUAL

109. EGENDEFINERT filtreringsprogrammering og innstillinger på Onzen™

1.10.6 EGENDEFINERT filtreringsprogrammering og innstillinger på Onzen™.

Innstillingene for Onzen™ klorproduksjon (Onzen™ syklusvarighet) må programmeres.

De følgende trinnene gir veiledning i hvordan systeminnstillingene i Onzen™ programmeres:

Trinn 1 – Legg inn filtreringsalternativene på kontrollpanelet. Trykk og hold filterknappen inne for å legge inn filtreringsalternativene. Displayet vil vise “SETT”, herfra kan du velge innstillingene.

Trinn 2 – Legg inn Onzen™ -innstillinger gjennom kontrollpanelet. Trykk på filterknappen igjen til du ser “0n”. Displayet viser nå innstillingene på Onzen™ -systemet.

Trinn 3 – Onzen™ syklusvarighet. Bruk piltasten til å velge Onzen™ syklusvarighet. Du kan velge fra 1 til 24 timer om dagen. *Syklusene er delt inn i 4. Hvis du velger 8 timer, vil systemet daglig gjennomføre 4 sykluser på 2 timer.

Trinn 4 – Filtreringsvarighet. Trykk på filterknappen igjen. Displayet viser nå innstillingene for filtreringsvarigheten.

Trinn 5 – Innstilling filtreringsvarighet. Bruk piltastene for å velge filtreringsvarighet i timer. Du kan velge fra 0 til 6 timer, timeantallet filtreringen kjører hver gang.

trinn 6 – Frekvens filtreringssyklus. Trykk på filterknappen igjen. Displayet viser nå innstillingene for frekvensen på filtreringssyklusene.

Trinn 7 – Innstilling frekvens filtreringssyklus. Bruk piltastene for å velge frekvensen på filtreringssyklusene. Du kan velge fra 1 til 4 ganger om dagen. Du kan flytte deg bakover gjennom innstillingene ved å trykke på knappen “Pump 3”.

Knappen “Pump 1” avbryter programmeringen uten å lagre endringene. Når du kommer til slutten av programmeringsvalgene, trykker du på filtertasten en siste gagn for å lagre endringene, filtreringssyklusene begynner umiddelbart. Hvis du ikke trykker på filterknappen en siste gang, blir endringene lagret og filtreringssyklusen vil starte i henhold til programmeringen.

*Trykk på filterknappen igjen for å starte den neste syklusen umiddelbart. (Pumpene vil rense i 20 sekunder). For å LAGRE og AVSLUTTE uten å starte syklusen, venter du bare til displayet slukker.

Se riktig avsnitt som omhandler kontrollpanelet og instruksjoner for å sette Onzen™ -sykluser (driftstimer per dag)

Custrom-serien – side 34

Classic-serien – side 47

Core-serien – side 64