Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

ONZEN™ BRUKERMANUAL

115. Arctic Spas Onzen vedlikeholdsplan

1.13 Arctic Spas Onzen vedlikeholdsplan

 

*** VIKTIG MELDING ONZEN V8 ***

Disse cellene er ansett som forbruksartikler, og er nå utviklet for å byttes ut av kunden for å gjøre det mer brukervennlig. DEN INTERNE KOBLINGEN MÅ IKKE BLI VÅT!

For å bytte saltcellen, skrur du ut settskruen på saltcellen med en stjerneskrutrekker. Skru deretter ut saltcellen fra innkapslingen ved å skru mot klokken (til venstre). Du må bruke litt kraft siden den er skrudd ganske hardt for å hindre at det renner vann ut på 12V-koblingen. Bruk godt med dielektrisk fett i og rundt 12V-koblingen i senter av innkapslingen og på enden av cellen, før du skrur inn den nye cellen Nå kan du skru inn den nye cellen i innkapslingen. Det er et hakk i gjengene som stopper cellen nøyaktig der settskruen må skrus inn. Hvis cellen byttes under vann vil koblingen bli våt og korrodere. Korroderingen vil ødelegge koblingen mellom saltcellen og innkapslingen. Korrosjonen vil være synlig under inspeksjon. Garantien vil ikke være gyldig hvis det oppdages korrosjon mellom saltcellen og innkapslingen.

 

 

Arctic Spas Onzen vedlikeholdsplan

Følgende tabell skisserer det typiske vedlikeholdsprogrammet av vannet i et Arctic Spa utstyrt med Onzen. For å sikre at kjemikaliene løses opp skikkelig, er det god praksis å først løse opp kjemikaliene i en ren beholder med varmt vann før de tilsettes i spa-vannet forsiktig.

 

Artikkel Frekvens Vedlikeholdspunkt Riktige nivåer
TA Ukentlig Kontroller at total alkalinitet ligger innenfor riktige nivåer. 80 – 100 ppm
pH Ukentlig Kontroller at pH ligger innenfor riktige nivåer. 7,2 – 7,6 ppm
FCL

Ukentlig (og alltid før

bruk)

Kontroller nivået av fritt klor for å sikre at det ligger innenfor riktige nivåer. Juster klornivåene ved å bruke “Boost” klorgranuler, etter mye bruk eller hvis produksjonen fra Onzen er for lav 1 – 3 ppm
CH Månedlig Kontroller nivået av hardheten i vannet, kalsium hardhet, for å sikre at det ligger innenfor riktige nivåer. Saltsystemer fungerer best med lave nivåer av kalsium hardhet. 50-150 ppm

Natrium

Klor

Månedlig Kontroller nivået av natriumklorid for å se at det ligger innenfor riktig nivå. Versjon 8 2000-2500 ppm

Onzen

Produksjon

Som nødvendig Hvis bruken av massasjebadet endres betydelig, må nivået av klorproduksjonen fra Onzen justeres (“On”) Foreslått 2 – 4 timer per dag
Filter Hver 3. måned Bytte filter N/A
Vann Hver 6. måned Bytte vann N/A

Merk: Det er også god praksis å ta vannprøver med jevne mellomrom

og få vannet uavhengig testet hos lokal bassengforhandler.

 

 

Vedlikehold

 


Lav TA – kan heves ved å tilsette Arctic Pure Perfect Balance i spa-vannet. Høy TA – kan senkes ved å tilsette Arctic Pure Salt Water Balance i spa-vannet.


Saltsystemer øker naturlig pH-nivåene, prøv å holde et lavt pH-nivå på rundt 7,2. pH må ikke overstige 7,6.

Lav pH – kan heves ved å tilsette Arctic Pure Adjust Up i spa-vannet.

Høy pH – kan senkes ved å tilsette Arctic Pure Salt Water Balance i spa-vannet.

 


Lav FCL – kan heves ved å tilsette Arctic Pure Boost og/eller skru syklusvarigheten til Onzen opp (klorproduksjon “On”).

Høy FCL – kan senkes:

  • naturlig over noen dager.
  • Skru syklusvarigheten til Onzen ned (klorproduksjonen “On”).
  • Tilsette Arctic Pure, X-it.

Ovennevnte er avhengig av FCL-nivå, hvor ofte og hvor mange som bruker massasjebadet.


Høy CH – senkes med middel mot kalkavleiring slik som Arctic Pure Best Defence, for å holde kalsiumet i sjakk.


 

Når avlesningen av natriumklorid er ideell, vil saltkonsentrasjonen bare endres hvis vannet sprutes eller tappes ut. Ikke tilsett salt hvis ikke testen bekrefter at nivået er under det anbefalte kjemiske nivået.

Høyt nivå av natriumklorid – tilsett vann.

Lavt nivå av natriumklorid – tilsett salt.


Åpne lave nivåinnstillinger for juster syklusvarigheten til Onzen tilsvarende (klorproduksjon “On”). Juster i forhold til hvor ofte og hvor mange som bruker massasjebadet.


Bytt filteret i henhold til instruksjonene i brukermanualen.


Bytt vannet i henhold til instruksjonene i brukermanualen.

Merk: Det er også god praksis å ta vannprøver med jevne mellomrom og få vannet

uavhengig kontrollert av lokal bassengforhandler.